Ana İçerik:

Sayfa: [1]

Cemde Söylenen DeyişLer,DuazLar,MersiyeLer

Cemde Söylenen DeyişLer,DuazLar,MersiyeLer
« : Haziran 26, 2010, 10:58:10 ÖS »

       Hizmet DeyişiHakk’tan bize nida geldi

Pirim sana haber olsun

Şahtan bize name geldi

Rehberime haber olsunHak kuluna eyler nazar

Dört kalıptan adem dizer

Kalleş gelmiş cemi bozar

Gözcü sana haber olsun.Bu yola giden hacılar

Kırklar güruh-u Naciler

Cem kilidi kapıcılar

Kapıcıya haber olsun.Mümin yolun yakın ister

Münkirlerden sakın ister

Delil yanmaz yağın ister

Çerağcıya haber olsun.Mümini çekti meydana

Münkiri sürdü zindana

Tekbir verildi kurbana

Kurbancıya haber olsun.Mümini çektiler dara

Münkiri sürerler nara

Hizmet verildi Selman’a

Süpürgeciye haber olsun.Gelin gidelim tarikata

Kulak verin marifete

Tâlip girmiş hakikate

Tarıkçıya haber olsun.Mümini çektiler dara

Münkiri sürdüler zindana

Hizmet geldi tezekkâra

Tezekkâra haber olsun.Bu yola giden hacılar

Kırklar güruh-u Naciler

Müminler Müslim bacılar

Peyik sana haber olsunYola gider haslar hası

Giymiş hakikat libası

Doldur ver bir engür tası

Sakkacıya haber olsun.Zakirin zikri saz ile

Kuran okur avaz ile

Mümin müslim niyaz ile

Zakir sana haber olsun.Şah Hatayi’m varı geldi

Varı geldi varı geçti

Sefil bülbül zara düştü

İznikçiye haber olsun.

Çerağı yakan hizmetli oturur.

Zakir sazı ile başlar:

Hata ettim Hüda yaktı delili

Muhammed Mustafa yaktı delili

Ol Ali Abâ’dan Haydar-ı Kerrar

Ali’yyül Murtaza yaktı delili

Hatice-Tül Kübra Fatima Zehra

Ol Hayrün Nisa yaktı delili

Hasan’ın aşkına girdim meydana

Hüseyn-i Kerbela yaktı delili

İmam Zeynel, İmam Bakır-ı Cafer

Kâzım Musa Rıza yaktı delili

Muhammed Taki’den hem Ali Naki

Hasan-ül Askeri yaktı delili

Muhammed Mehdiyi Ol Sahib-zaman

Eşiğinde Ayet yaktı delili

Bilirim Günahım hadden aşubdur

Hünkâr-ı Evliya yaktı delili

Oniki İmamdır bu nur Hatayi

Şir-i Yezdan Ali yaktı delili

Birinci DüvazimamMuhammed Mustafa Ey Şah-ı Merdan

Ali’yyel Murtaza sana sığındım.

Hatice Fatıma, Hasan Mücteba

Hüseyin’i Kerbela sana sığındım.İmam Zeynel İle Muhammed Bakır

Cennet Bahçesinde Bülbüller Şakır

Cafer’i Sadık’a Erdik Çok Şükür

Kâzım, Musa, Rıza Sana Sığındım.Muhammed Taki’ye Ver Bir Salavat

Ali’yyel Naki’den Umarız İmdat

Hasan Al Asker’i Elaman Mürvet

Mehdi Sahip Liva Sana Sığındım.On Dört Masumu Pak Güruhu Naci

On Yedi Kemerbest derdim İlacı

Pirim Hacı Serimin Tacı

Hünkâr’ı Evliya Sana Sığındım.Virdi Derviş Senin Kulun Kurbanın

Yarın Arasatta Ulu Divanın

Senin Mücrimlere Çoktur İhsanın

Pirim Süca Baba Sana Sığındım.İkinci DüvazimamMedet Allah, ya Muhammed, yâ Ali!

Bizi dergâhından mahrum eyleme

Pirim Hünkâr Hacı -ı Veli

Bizi dergâhından mahrum eyleme.Ademi Safiyullah atam hakkı için

Muhammed Mustafa Hatem hakkı için

Eyyüb’e Verdiğin sitem hakkı için

Bizi dergâhından mahrum eyleme.Hasan’ın aşkına çekelim zarı

Şah Hüseyin dinimizin serveri

Âlemin nurusun Cenab-ı bari

Bizi dergâhından mahrum eyleme.Zeynel’in canına kıldılar ceza

Muhammed Bakır’dır sırrı Murtaza

İmam Cafer, Kâzım, Musa-i Rıza

Bizi dergâhından mahrum eyleme.Derviş Muhammed’im Ey Gani Kadir!

Taki, Naki, Asker Rehnumanımdır,

Muhammed Mehdiye niyazım budur

Bizi dergâhından mahrum eyleme.

TEVHİD 1Medet Ey Allah’ım medet

Gel dertlere derman eyle

Yetiş Yâ Ali Muhammed

Gel dertlere derman eyle.Allah Allah, Allah Allah!

Allah Allah, Allah Allah!Hasan, Hüseyin aşkına

Yardım ederler düşküne

İmam Zeynel’in aşkına

Gel dertlere derman eyle.Allah Allah, Allah Allah!

Allah Allah, Allah Allah!İmam Bakır’ın katına

Cafer’in ilmi zatına

Musa, Rıza hürmetine

Gel dertlere derman eyle.Allah Allah, Allah Allah!

Allah Allah, Allah Allah!Şah Taki’nin hem Naki’nin

İmam Hasan-ül Askeri’nin

Yargılamak senin şanın

Gel dertlere derman eyle.Allah Allah, Allah Allah!

Allah Allah, Allah Allah!Gelip Hak’tan dilek dile

Mehdi sahip zaman gele

Dedemoğlu secde kıla

Gel dertlere derman eyle.

TEVHİD 2Muhammed’i candan sev ki,

Ali’ye Selman olasın.

Ehlibeyt’e gönül ver ki

Ali’ye Selman olasın.Allah Allah, Allah Allah!

Allah Allah, Allah Allah!Muhammed’i hazır bil ki

Canı Hakk’a nazır bil ki

Her gördüğün Hızır bil ki

Ali’ye Selman olasın.Muhammed’e gönül kat ki

Ceht edip rehbere yet ki

Bir gerçekten etek tut ki

Ali’ye Selman olasın.Hasan ile girdim ceme

Hüseyin sırrını deme

Musahipsiz lokma yeme

Ali’ye Selman olasın.Zeynel Bakır, Cafer, Kâzım

Rıza’ya bağlıdır özüm

Hatırın kırma şahbazın

Ali’ye Selman olasın.Taki’ye, Naki’ye eriş

Askeri’de biter her iş

Mehdi’nin sırrına karış

Ali’ye Selman olasın.Şah Hatayi’m özün ırma

Gerçekler gönlünü kırma

Her Ademe sırrın verme

Ali’ye Selman olasın.TEVHİD 3Şu aleme nur doğdu / Lâ İlâhe İllâllah

Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllah

Yeşil kandilden nur indi / Lâ İlâhe İllâllah

Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllahHak Lâ İlâhe İllâllah

İllâllâh Şah İllâllah

Lâ İlâhe İllâllah

İllâllah Şah İllâllah

Sen Ali’msin Güzel Şah

Şahım Eyvallah Eyvallah. (nakarat)Huri kızların hepisi / Lâ İlâhe İllâllah

Muhammed dinin tapusu / Lâ İlâhe İllâllah

Açıldı cennet kapısı / Lâ İlâhe İllâllah

Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllahNakaratMuhammed anadan düştü / Lâ İlâhe İllâllah

Kafirlerin aklı şaştı / Lâ İlâhe İllâllah

Bin bir putlar yere geçti / Lâ İlâhe İllâllah

Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllahNakaratHuri kızları geldiler / Lâ İlâhe İllâllah

Muhammed dinin sordular / Lâ İlâhe İllâllah

Nurdan kundağa sardılar / Lâ İlâhe İllâllah

Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllahNakaratMuhammed kalktı oturdu / Lâ İlâhe İllâllah

Alemi nura batırdı / Lâ İlâhe İllâllah

Yer gök salavat getirdi / Lâ İlâhe İllâllah

Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllahNakaratŞah Hatayi’m ey kardaşlar / Lâ İlâhe İllâllah

Güzel olur hep bu işler / Lâ İlâhe İllâllah

Secdeye indi hep başlar / Lâ İlâhe İllâllah

Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllah

Mir’açlamaGeldi çağırdı Cebrail

Hak Muhammed Mustafa’ya

Hak seni Mirac’a okur

Dâvete Kadir Hüdaya.Evvel emânet budur ki

Piri, rehberi tutasın

Kadim erkâna yatasın

Tariki müstakiyme.Muhamed sükuta vardı

Vardı Hakk’ı zikreyledi

Şimdi senden el tutayım

Hak buyurdu vedduha.Muhammedin belin bağladı

Anda ahir Cebrail

İki gönül bir oluben

Hep yürüdüler dergâha.Vardı dergâh kapısına

Gördü orda bir arslan yatar

Arslan anda hamle kıldı

Korktu Muhammed Mustafa.Buyurdu Sırr-ı Kâinat

Korkma Yâ Habibim dedi

Hatemi ağzına ver ki

Arslan ister bir nişane.Hatemi ağzına verdi

Arslan orda oldu sakin

Muhammed’e yol veruben

Arslan gitti nihaneye.Vardı Hakk’ı tavaf etti

Evvela bunu söyledi

Ne heybetli şirin varmış

Hayli cevreyledi bize.Gördü bir biçare derviş

Hemen yutmak diledi

Ali yanımda olaydı

Dayanırdım ol Şahıma.Gel benim sırr-ı devletlim

Sana tabiyim ey habibim

Eğiliben secde kıldı

Eşiği kıblegâhına.Kudretten üç hon geldi

Sütü elma baldan aldı

Muhammed destini sundu

Nuş Etti Azametullaha.Doksan bin kelam danıştı

İki cihan dostu dostuna

Tevhidi armağan verdi

Yeryüzündeki insana.Muhammed ayağa kalktı

Hep ümmetini diledi

Ümmetine rahmet olsun (Üç kere)

Anda dedi kibriya.Eğiliben secde kıldı

Hoşkal sultanım dedi

Kalkıp evine giderken

Yol uğrattı kırklara. (iki kere)Vardı kırklar makamına

Oturuben oldu sakin

Cümleside secde kıldı

Hazreti Emrullaha.Muhammed sürdü yüzünü

Hakka teslim etti özünü

Cebrail getirdi üzümü

Hasan Hüseyin ol Şaha.Canım size kimler derler

Şahım bize Kırklar derler

Cümleden ulu yolumuz

Eldedir külli varımız.Madem size Kırklar derler

Niçin noksandır biriniz

Selman şeydullaha gitti

Ondandır eksik birimiz.Cümleden ulu yolumuz

Eldedir külli varımız

Birimize neşter vursan

Bir yere akar kanımız.Selman şeydullahtan geldi

Hü deyip içeri girdi

Bir üzüm tanesini koydu

Selmanın keşkullahına.Kudretten bir el geldi

Ezdi bir engür eyledi

Hatemi parmakta gördü

Uğradı bir müşkül hale.(Semaha kalkılır)

Ol şerbetten biri içti

Cümlesi de oldu hayran

Mümin müslüm üryan büryan

Hep girdiler semaha.Cümlesi de el çırpıben

Dediler ki Allah Allah

Muhammed bile girdi

Kırklar ile semaha.Muhammed’im coşa geldi

Tacı başından düştü

Kemeri kırk pare oldu

Hepsi Sardı Kırklara.Muhabbetler galip oldu

Yol erkân yerini aldı

Muhammed’e yol göründü

Hatırları oldu sefa.Muhammed evine gitti

Ali Hakkı tavaf etti

Hatemi önüne koydu

Dedi saddaksın Yâ Ali!Evveli sen ahiri sen

Zahiri sen bâtını sen

Cümle sırlar sana ayan

Dedi Şah-ı EvliyaŞah Hatayi’m vakıf oldum

Ben bu sırrın ötesine

Hakkı inandıramadım

Özü çürük ervaha.

MERSİYEBu gün matem günü geldi

Ah Hasan’ım vah Hüseyin’im

Senin derdim bağrım deldi

Ah Hasan’ım vah Hüseyin’im

Şehit olmuş Şah-ı Merdan, Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’imBizimle gelenler gelsin

Serini meydana koysun

Hüseyin’le şehit olsun

Ah Hasan’ım, vah Hüseyin’im

Şehit olmuş Şah-ı Merdan Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’imKerbela’nın yazıları

Şehit düştü gazileri

Fatma Ana kuzuları

Ah Hasan’ım, vah Hüseyin’im

Şehit olmuş Şah-ı Merdan Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’imKerbela’nın önü düzdür

Geceler bana gündüzdür

Şah Kerbela’da yalnızdır

Ah Hasan’ım, vah Hüseyin’im

Şehit olmuş Şah-ı Merdan Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’imGökte yıldız paralandı

Şehribanu karalandı

Şah Hüseyin yaralandı

Ah Hasan’ım, vah Hüseyin’im

Şehit olmuş Şah-ı Merdan Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’imBir su verin masum cana

Zalim içti kana kana

Fatma Ana yana yana

Ah Hasan’ım vah Hüseyin’im

Şehit olmuş Şah-ı Merdan Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’imBoz bulanık puslu dağlar

Virandır bahçeler bağlar

Şah Hatayi’m durmaz ağlar

Ah Hasan’ım, vah Hüseyin’im

Şehit olmuş Şah-ı Merdan Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’imMERSİYE 2Durdum divanına ellerim bağlı

Yetiş imdadımıza imam Hüseyin

Bu aşkın elinden ciğerim dağlı

Yetiş imdadımıza imam HüseyinMacerayı Kerbela’nın bir günü

Mülkümüz şu dünyada fanidir fani

Yetiş Hızır yetiş car günün bugün

Yetiş imdadımıza İmam HüseyinDemanı der Kuran Hak Kur’anullah

Sevenin gönlünde gitmiyor billah

Cümlemizin muradın ver Allah Allah

Yetiş imdadımıza İmam HüseyinCemaat ayakta iken oturur ve zakir ara vermeden salavatlara geçer:

Yâ İmam-ı Müttakin Server Muhammed Mustafa’nın Aşkına verelim salavat.

Allah’ümme Salli Âlâ Seyyidina Muhammed’in ve Âlâ Ali Muhammmed ve Ehlibeyt.

Yâ İmam-ı Muttakin Server Muhammed Mustafa’ya ve Ehlibeyt’e verelim salavat.

(Salavat cemaatla birlikte verilir.)Zakir devamla:

Çekelim aşkın yayın

Ceme girmesin hayın

Tevhid kararın buldu

Yol erkân yerin aldı

Müminler ah çekip ağladı

Ah Hasan’ım, vah Hüseyin, şah Hüseyin.

Evveli Hû diyelim, Ahırı Hû diyelim

Lanet zalimin canına

Gerçeğe Hû diyelim, Hû...

Hatayi’yim handan gelir

Cesetler de candan gelir

Bu yola meyil verenler

Serin verir serden gelir.

Hatayim uluya gider

Ululardan uluya gider

Gafil olmayın gaziler

Bu yol Şah-ı Merdan’a gider.

Alemlere Rahmet verelim Muhammed Mustafa’ya ve Ehlibeyt’ine salavat. (Zakirle birlikte tüm cemaat salavat verir.)

             
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]
Gitmek istediğiniz yer: